POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniżej przedstawiamy Państwu naszą politykę prywatności i najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sławomir Hildebrandt prowadzący działalność gospodarczą jako firma BIOtronik Sławomir Hildebrandt z siedzibą w Warszawie, al. Prymasa Tysiąclecia 46, 01-242 Warszawa, obsługującą również serwis biotronik.com.pl.

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora

jak powyżej lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


2. Zbieramy dane osobowe w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług takich jak sprzedaż, najem, serwis. W związku z tym, potrzebujemy następujących Państwa danych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres firmy oraz NIP.

Ponadto w celach kontaktowych: e-mail lub / oraz telefon.


3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:

a) w przypadku zawartej umowy (sprzedaży, dzierżawy, zlecenia, usługi serwisowej itp.) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień zawartych w umowie, a podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

b) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych, ofert, handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczna lub/i telefoniczną, a podstawą prawną jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

c) dane osobowe mogą być też przetwarzane w celu subskrypcji do newslettera, tu podstawą prawną jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą,

d) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez BIOtronik Sławomir Hildebrandt działalności gospodarczej, a podstawa prawną jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

e) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawno – podatkowych w związku z prowadzoną przez BIOtronik Sławomir Hildebrandt działalnością gospodarczą, a wynika to z podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;


4. Jako podmiot gospodarczy, prowadzący działalność handlowo – usługową dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej firmy w zakresie infrastruktury informatycznej, czy bieżących spraw dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorca – Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, tj. ujawnione lub udostępniane - następującym kategoriom odbiorców:

a) innym podmiotom gospodarczym współpracującym z nami przy realizacji usług;

b) dostawcom usług zaopatrującym nas w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie usług przez nas oraz zarządzaniem naszą firmą , a w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym;

c) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających nas w dochodzeniu swoich roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne), podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

Informujemy, iż podmioty, które na nasze zlecenie dokonują przetwarzania danych osobowych – działają na mocy i w oparciu umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO), bądź też w oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności.


5. Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w trakcie lub w celu nawiązania współpracy, ze stron internetowych oraz ogólnie dostępnych komercyjnych baz danych na rynku, np. CEIDG, REGON.


6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w pkt 3 celów:

a) w zakresie realizacji postanowień zawartych w umowie – przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celu:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

- nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń;

b) w celach marketingowych - przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;

c) w celu subskrypcji do newslettera - przechowujemy dane osobowe do momentu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Po upływie w/w okresów Państwa dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.


7. Informujemy, iż podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale biorąc pod uwagę realizację celów określonych w pkt 3, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym brakiem możliwości korzystania z naszych usług i produktów.

Podanie danych jest również niezbędne do:

- otrzymywania przez Państwa naszych informacji handlowych - ofert, w tym marketingowych w odniesieniu do produktów i usług, drogą elektroniczną lub telefoniczną,

- subskrypcji newslettera,

- uczestnictwa w konkursach,

- udziału w ankietach.


8. W związku z przetwarzaniem przez firmę BIOtronik Sławomir Hildebrandt Państwa danych osobowych - mają Państwo prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Ponadto informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody na przetwarzanie, o których mowa w pkt 3 - mogą być wycofane w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


9. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


10. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

11. Polityka Cookies

Kontakt

 al. Prymasa Tysiąclecia 46 lok. 301 
01-242 Warszawa
Budynek A, III piętro
tel: +48600212037
tel: +48228370816
Biuro Handlowe czynne:

poniedziałek- piątek
w godz. 8:00 do 14:00

e-mail  zadzwoń telefon

TRASA

O nas

 BIOtronik jest jedną z najdłużej, stabilnie działających firm na polskim rynku kosmetycznym w dziedzinie wyposażania w sprzęt i aparaturę. W obecnej postaci organizacyjnej firma działa od roku 1990, ale jako sp. cywilna o tej samej nazwie istniała już od roku 1989.

 

Więcej O nas

Polityka Prywatności

Pomimo zachowania najwyższej staranności w przygotowaniu oferty prezentowanej w tej witrynie, nie gwarantujemy, że w jej treści nie ma błędów.
Prosimy w przypadku jakichkolwiek wątpliwości 
o kontakt z naszym działem handlowym.
Promocje prezentowane na stronie mogą być chwilowymi okazjami, o ile nie podano czasu ich obowiązywania. Promocji nie łączymy.

Polityka Prywatności

Gościmy

Odwiedza nas 226  gości oraz 0 użytkowników.