wielofunkcyjny aparat do podstawowego zastosowania w gabinecie kosmetycznym, zawierający w sobie cztery urządzenia:"galwan" , " d'arsonval ", "brushing", "skintest"Aparat funkcjonalnie zbliżony do COMBI-2m, ale bez urządzenia "vacuum-spray",  przez to ograniczony w możliwości wykonywania zabiegów z tą funkcją związanych.