tytuowa

Oferujemy urzadznia służące do pomiarów przyrostów rocznych drzew, zwane "przyrostomierzami", dokonywanych na tzw. wyrzynkach lub wywiertach w procesach pomiarowych, znajdujące zastosowanie w placówkach naukowo-badawczych zajmującymi się między innymi dendrometrią, dendrochronologią,  dendroklimatologią etc..

Urządzenia te produkowane przez nas od roku 1988 w postaci urządzeń elektromechanicznych typu BEPD-19, a potem również  w wersji "software'owej" typu SGM.

 

 

Urządzenia tego typu zarówno w wersji elektromechanicznej, jak i softwarowej, w różnych stopniach zaawansowania technicznego, produkowane i zainstalowane przez firmę BIOtronik od roku 1988 pracują między innymi w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (7 egzemplarzy), w SGGW (4 egz.), na Uniwersytecie MK w Toruniu, UP w Poznaniu, w Stacji Geobotanicznej w Białowieży, w Tatrzańskim Parku Narodowym, w Instytucie Badawczym Leśnictwa (5 kpl.) na Uniwersytecie Śląskim... i w innych mniejszych jednostkach badawczych.

.

 BEPD z roku 2001


 

 BEPD 19-20 z roku 2020

 

Wykonujemy również oprogramowanie wspomagające procesy pomiarowe pod zamówienie klienta.

 

 

 

 

 

 

UWAGA!!! 
Możemy dostosować stare wersje urządzeń przyrostomierzy, będące w posiadaniu jednostek naukowych,  do nowych komputerów wyposażonych w system Windows 10.
Jednocześnie przeprowadzamy generalny remont urządzeń.
Cena modyfikacji i dostosowania do potrzeb użytkownika ustalana jest indywidualnie.