tytułowa.JPG

 

Przyrostomierz SGM jest systemem pomiarowym, służącym do zbierania materiału badawczego w postaci pomiarów przyrostów wczesnych i późnych drzew, dokonywanych na tzw. wyrzynkach lub wywiertach w procesach pomiarowych stosowanych między innymi w dendrometrii, dendrochronologii lub dendroklimatologii itp.

Próbka pomiarowa w tym przyrostomierzu zastąpiona jest jej wiernym cyfrowym obrazem powierzchni tzw. „bitmapą”, którą przygotowuje się wcześniej, przed przystąpieniem do właściwego procesu pomiarowego.


Dokonywanie pomiarów Przyrostomierzem SGM wp polega na obserwacji cyfrowego obrazu powierzchni mierzonej próbki w oknie pomiarowym i decydowaniu przy pomocy klawiszy klawiatury lub urządzenia wskazującego (mysz, touchpad, trackball itd...), o jego przesuwie oraz o momencie wpisania pomiaru do pamięci komputera.

 planszapom1.jpg

Pomiary tworzą zbiór kolejnych przyrostów rocznych mierzonego drzewa i na koniec mogą być zapisane w postaci pliku tekstowego, jako kolejny rok i odpowiadający mu przyrost do pamięci komputera w celu wyświetlenia lub przeprowadzenia dalszej analizy.


Przyrostomierz SGM wykorzystuje ogólnie dostępny i szeroko rozpowszechniony, uniwersalny sprzęt komputerowy.
Umożliwia on pomiar w „terenie", a także w miejscu odległym od miejsca przygotowania próbek.
Nie wymaga rzeczywistej obecności próbki w miejscu pomiaru, a więc nie grozi zniszczeniem lub uszkodzeniem materiału badawczego, często unikalnego.
Zapewnia udostępnienie obrazu próbki wielu użytkownikom wielokrotnie, niezależnie od ich oddalenia w miejscu lub czasie, umożliwiając wielokrotne (w tym jednoczesne), powtarzalne przeprowadzenie pomiaru w różnych ośrodkach badawczych dla jego weryfikacji lub w celach dydaktycznych.
Zapewnia skrócenie czasu pomiaru przy jego niskich kosztach.

Przyrostomierz SGM można zamawiać w wersji standardowej lub uwzględniajacej tzw. "wczesne" i "późne przyrosty".